Jesteś tutaj
Start > W sieci > NISSAN OSTATECZNIE WYCOFUJE SIĘ Z RYNKU ROSYJSKIEGO

NISSAN OSTATECZNIE WYCOFUJE SIĘ Z RYNKU ROSYJSKIEGO

Komitet Wykonawczy Nissana po zapowiedzi rychłego wycofania się z rynku zatwierdził dziś sprzedaż swoich rosyjskich aktywów.
Nabywcą będzie NAMI – Centralny Instytut Badań i Rozwoju Samochodów i Silników.
W ramach transakcji sprzedaży całość aktywów w Rosji, zarządzanych przez Nissan Manufacturing Russia LLC (NMGR), zostanie zbyta na rzecz NAMI na potrzeby przyszłych projektów związanych z pojazdami osobowymi. Aktywa te obejmują zakłady produkcyjne i badawczo-rozwojowe Nissana w St. Petersburgu oraz centrum sprzedaży i marketingu w Moskwie, które będą działać pod nową nazwą.
Informacja jest następstwem zawieszenia działalności na rynku rosyjskim począwszy od marca bieżącego roku. W związku ze zmianą właściciela NMGR wszystkim pracownikom Nissana na tym rynku przysługiwać będzie 12-miesięczny okres ochrony zatrudnienia. Oczekuje się, że sprzedaż zostanie sformalizowana w najbliższych tygodniach, po uzyskaniu wymaganych zgód od właściwych organów. Zgodnie z warunkami transakcji Nissanowi przysługiwałoby prawo odkupu zbywanego podmiotu wraz z zarządzanymi przez niego aktywami przez okres najbliższych sześciu lat.
Spodziewana strata Nissana w związku z wyjściem z rynku rosyjskiego szacowana jest na ok. 100 mld jenów. Niemniej Nissan podtrzymuje swoje przewidywania finansowe zawarte w całorocznej prognozie. Szczegóły zostaną podane po dokonaniu dalszej oceny w ramach publikacji corocznych sprawozdań dotyczących wyników za drugi kwartał, w listopadzie 2022 r.
W imieniu Nissana chciałbym serdecznie podziękować naszym rosyjskim kolegom za ich cenny wkład w prowadzoną przez nas działalność na tym rynku na przestrzeni wielu lat. Chociaż nie możemy kontynuować działalności w tym regionie, udało nam się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie mające na celu zapewnienie wsparcia naszym pracownikom – powiedział Makoto Uchida, prezes i dyrektor generalny Nissana.
Z uwagi na założenia na bieżący rok obrotowy, zakładające brak działalności na przedmiotowym rynku, Nissan pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia celów biznesowych w ramach planu transformacji Nissan NEXT i realizuje dalej swoją długofalową wizję Ambition 2030.
NKP

Dodaj komentarz

Nie jestem robotem.


Top