Jesteś tutaj
Start > NISSAN Press > Nissan zaoferuje usługi autonomicznej jazdy w Japonii do roku finansowego 2027

Nissan zaoferuje usługi autonomicznej jazdy w Japonii do roku finansowego 2027

JOKOHAMA, Japonia – Nissan Motor Co., Ltd. przedstawił harmonogram wprowadzenia na rynek własnych usług autonomicznej jazdy1 w Japonii.

Ten znaczący krok w realizacji długofalowej wizji firmy nakreślonej w programie Nissan Ambition 2030 pomoże w zapewnieniu mobilności poprzez rozwiązanie problemów dotyczących usług transportowych, z którymi zmagają się lokalne społeczności w Japonii. Jednym z takich wyzwań utrudniających mobilność obywateli jest deficyt kierowców w starzejącej się populacji. Wykorzystując opracowane rozwiązania, Nissan będzie świadczyć szereg nowych usług zapewniających ich użytkownikom swobodę przemieszczania się.

Nissan testuje modele biznesowe usług w zakresie mobilności w Japonii i innych krajach od 2017 r. Testy odbywają się między innymi w dzielnicy Minato Mirai w Jokohamie oraz w mieście Namie w Prefekturze Fukushima, gdzie od 2021 r. funkcjonuje system transportu osobowego z obsługą ludzką Namie Smart Mobility. Poza Japonią Nissan testuje mobilność opartą na autonomicznej jeździe w Londynie i innych miejscach w Wielkiej Brytanii, przy wsparciu tamtejszych władz.

Zgromadzona wiedza i doświadczenie pozwalają Nissanowi planować wprowadzenie usług autonomicznej jazdy, które firma zamierza zaoferować w roku finansowym 20272, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak lokalne władze i przewoźnicy. Nissan rozpocznie próby w Minato Mirai w roku finansowym 2024, a w kolejnym zwiększy ich skalę. W ramach tych prób poziomy autonomii jazdy będą stopniowo podwyższane, przy jednoczesnym monitorowaniu akceptacji takich rozwiązań przez klientów. Docelowo usługi przewozu osób mają być realizowane bez kierowców.

Ramowy harmonogram przedstawia się następująco:

Rok finansowy 2024

Testy jazdy w dzielnicy Minato Mirai w Jokohamie, z wykorzystaniem pojazdów zdolnych do autonomicznej jazdy, bazujących na minivanie Serena.

Lata finansowe 2025 i 2026

Testy pokazowe usługi w Jokohamie (m.in. w dzielnicach Minato Mirai, Sakuragi‑cho i Kannai) z wykorzystaniem 20 pojazdów (z kierowcą na pokładzie).

Rok finansowy 2027

Planowany początek świadczenia usług (kilkadziesiąt pojazdów) w trzech lub czterech gminach, w tym na obszarach wiejskich. Liczba gmin objętych wdrożeniem jest na etapie uzgadniania.

Inicjatywa będzie promowana w ścisłej współpracy z japońskim Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu, Ministerstwem Infrastruktury, Transportu i Turystyki oraz z innymi resortami. Ministerstwa będą również promować inicjatywy wdrożenia usług w zakresie mobilności poprzez tworzony w tym celu Komitet ds. przyspieszenia mobilności na poziomie 4.

1 Odpowiednik Poziomu 4 SAE
2 Nissan Motor Co., Ltd. liczy rok finansowy od 1 kwietnia do 31 marca

Źródło: Nissan News ->

NKP

Dodaj komentarz

Nie jestem robotem.


Top